Skiriama Igorio Talkovo šviesiai atminčiaiUž regimumo ribos. I dalis. Siela. (Vilnius, 1992)

Autoriai:
Aleksandr Gromakovskij, Chalima BairamukovaTurinys:Iliustracijos

Šventieji dvasiniai gydytojai

Žodis skaitytojui

I dalis. TRUPUTĮ APIE PASAULĮ

1. Pasaulio sandaros lygiai arba meilės harmonija

2. Nuopuolis

II dalis. SIELOS KELIAS ŽEMIŠKAME PASAULYJE

1. Sielos gimimas

2. Sielos formavimosi etapai. Persikūnijimų sistema
3. Skaistykla, pragaras, rojus
4. Sielos amžiai
5. Judėjimas per gyvenimus. Veiklos vaizdų įvaldymas

III dalis. SIELOS SANDARA

1. Bendra sielos struktūra

2. Bendravimo su nematomu pasauliu organai ir gabūmai
3. Mūsų sielos paukštės
4. Astraliniai sielos vaizdai
5. Mūsų kūno darbininkai
6. Gyvybės aprūpinimo sistema
7. Sąmonė
8. Sielos emocinė-jausmų sfera
9. Širdis
10. Valios centras
11. Kūnas. Vidiniai organai

IV dalis. ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖ.
KENTĖJIMŲ PRIEŽASTYS IR IŠĖJIMO IŠ TAMSOS KELIAI

1. Apie meilė ir jos gynimą nuo šėtono spaudimo

2. Meilės ir šviesos gynimo menas
3. Religijos vaidmuo ir reikšmė. Dieviškojo įstatymo atkūrimo žemėje keliai
4. Tiesos, gėrio ir grožio vienybė žemės atgimime
5. Gamtos mokslų vaidmuo žemės išvalyme ir atstatyme
6. Dieviškasis menas ir šėtoniškas antimenas
7. Kaip vyks "pasaulio pabaiga"
8. Dvasinio gydymo principai
9. Buitis, apranga, mityba

"Šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neužgožė"
(Vietoj baigiamojo žodžio)

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org